Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2021

Słomiana izolacja domu - wady zalety zastosowanie płyt ze słomy ekologiczne systemy dociepleniowe

Obraz
Jak słoma służy do izolacji termicznej? Słoma do izolacji termicznej pochodzi z żyta, pszenicy, jęczmienia lub owsa. Do izolacji termicznej stosuje się go w postaci sprasowanych bel słomy lub płyt budowlanych. Ponadto słoma może być stosowana jako dodatek w innych materiałach budowlanych - zwykle w produktach glinianych - w użyciu. Płyty do budowy słomy w praktyce w tym kraju praktycznie nie odgrywają żadnej roli. Cena i producent izolacji ze słomy Cena za m2 sprasowanych bel słomy do izolacji termicznej wynosi około 10 euro. W porównaniu do innych popularnych materiałów izolacyjnych - takich jak wełna mineralna lub  izolacja  na bazie styropianu (EPS, XPS), które odgrywają największą rolę na niemieckim rynku izolacji - słoma jest niemal bezkonkurencyjna cenowo. Prasowane bele słomy do izolacji termicznej można uzyskać bezpośrednio z gospodarstw. Podobnie jak materiały kompozytowe ze słomą, są one również oferowane przez różnych producentów naturalnych materiałów budowlanych. Wiążące c

Jak skutecznie odizolować niepodpiwniczony dom od gruntu przed utratą ciepła ... najlepsze rozwiązanie !

Obraz
    Posłużymy się rysunkiem i przekrojem takiego skutecznego jak się okazuje odizolowania budynku niepodpiwniczonego od gruntu i strat ciepła. Dotychczas izolowano termicznie i izoluje się całość pionowej zewnętrznej ściany, tylko poniżej strefy przenikania ciepła izolacja termiczna jest tam nie potrzebna. Każdy w projekcie ma opisane jaka jest strefa przemarzania gruntu i do takiej głębokości się izoluje fundament. Oczywiście izolacje wodochronne wykonuje się z zaleceniami i wg normy DIN 18355 bez względu czy to w Polsce czy na zachodzie Europy. Obowiązują wszędzie te same zasady o których mogliście poczytać w poprzednich postach.      Drugą ważną zaletą takiego systemu docieplenia jest możliwość odwodnienia terenu tuż pod linią gruntu 15 cm od poziomu, czyli zapobiegania przedostawania się wody opadowej w strefy poniżej gruntu tuż przy ścianie fundamentowej i jej zawilgocenia w przypadku zimy rozsadzania gruntu. Tuż obok instaluje się system rur drenarskich odprowadzających wodę spły

Grunt pod hydroizolacje który zapewnia 100 procentową szczelność konstrukcji - mniej znane zjawisko hydrofobowości przy pracach izolacyjnych wodochronnych

Obraz
  Przygotowanie podłoża pod hydroizolację - i tu kłania się doświadczenie i znajomość podstaw i czynności w pracach hydroizolacyjnych, materiałoznawstwo i kompatybilność materiałowa to podstawa w tym zagadnieniu budowlanym. Czytając różnego rodzaju wpisy na grupach tematycznych, słuchając wypowiedzi znawców tematu na platformach społecznościowych i analizując ich wypowiedzi, możemy stwierdzić jednoznacznie, braki w temacie izolowania konstrukcji w tym przygotowania podłoża pod hydroizolację są poważne. Nie mamy zamiaru nikogo oczerniać ani też wytykać palcami. Po prostu wychodzimy z założenia że lepiej i taniej jest kogoś mądrzejszego posłuchać niż popełnić masę krytycznych błędów i doprowadzić do narażenia konstrukcji na poważne uszkodzenia wynikające ze stałego kontaktu z wilgocią czy też wodą.   Fundamenty budynku - ich złe odizolowanie od warunków gruntowych to jak nie trudno się domyśleć różnego rodzaju przecieki, wilgoć w przegrodach, procesy karbonatyzacyjne i erozja chemiczna

Rozpoznanie przyczyn powstawania wilgoci w budynku i rozpoznanie „czułych miejsc” ma wpływ na trafny wybór rozwiązania izolacji przeciwwodnej

Obraz
   Najlepszym sposobem na uniknięcie wszelkich błędów budowlanych jest współpraca z najlepszym projektantem, wykonawcą oraz opieka podczas budowy przez najlepszego inspektora nadzoru. Czy wspomniani „najlepsi” mają monopol na uniknięcie błędów? Na pewno nie, ale przy ich współpracy prawdopodobieństwo błędów będzie najmniejsze. Niezależnie jednak od tego, inwestor również powinien wiedzieć „co nieco” choćby po to, aby wymagać rozwiązań najpewniejszych. Rozpoznanie przyczyn powstawania wilgoci w budynku i rozpoznanie „czułych miejsc” ma wpływ na trafny wybór rozwiązania izolacji przeciwwodnej - szczególnie piwnic. Otóż, wilgoć wokół piwnic i pod ich posadzką występuje w sposób ciągły i niezależny od ingerencji człowieka - czyli zawsze. Rozróżnia się jednak różne stopnie szkodliwych jej oddziaływań. Wilgoć kapilarna   W gruntach przepuszczalnych o niskim poziomie wód gruntowych mamy do czynienia tylko z wilgocią. Wilgoć ta jest kapilarnie podciągana ku g

Hydroizolacje poziome posadzek, garaży i parkingów podziemnych - ważne aspekty projektowe i wykonawcze

Obraz
  Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, jest bezwzględne zapewnienie ciągłości wszystkich trzech składowych hydroizolacji w obszarze podziemnym, tj.: pionowej na powierzchni ścian fundamentowych od strony gruntu, poziomej pod ścianami fundamentowymi (na ławie lub płycie), poziomej pod najniższą posadzką.  Wymóg ten nie zależy od rodzaju budynku, jego przeznaczenia, ani rodzaju warunków gruntowo-wodnych otaczających budynek. Niestety, w Polsce od wielu już lat obserwuje się nieprzestrzeganie tej zasady. Winę za ten stan ponoszą w większości przypadków projektanci. Skutki błędów projektowych są zwielokrotniane przez złe wykonawstwo, bowiem tylko nieliczni znają i stosują na co dzień opisaną zasadę. Skutkiem tych zaniedbań są zawilgocenia na ścianach otaczających najniższą posadzkę lub na niej samej.   W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest posadowienie ścian budynków na ławach. Można wyróżnić trzy sposoby usytuowania posadzki względem ław.   Pierwszy polega na dopasowaniu