Rozpoznanie przyczyn powstawania wilgoci w budynku i rozpoznanie „czułych miejsc” ma wpływ na trafny wybór rozwiązania izolacji przeciwwodnej

  Najlepszym sposobem na uniknięcie wszelkich błędów budowlanych jest współpraca z najlepszym projektantem, wykonawcą oraz opieka podczas budowy przez najlepszego inspektora nadzoru. Czy wspomniani „najlepsi” mają monopol na uniknięcie błędów? Na pewno nie, ale przy ich współpracy prawdopodobieństwo błędów będzie najmniejsze. Niezależnie jednak od tego, inwestor również powinien wiedzieć „co nieco” choćby po to, aby wymagać rozwiązań najpewniejszych. Rozpoznanie przyczyn powstawania wilgoci w budynku i rozpoznanie „czułych miejsc” ma wpływ na trafny wybór rozwiązania izolacji przeciwwodnej - szczególnie piwnic. Otóż, wilgoć wokół piwnic i pod ich posadzką występuje w sposób ciągły i niezależny od ingerencji człowieka - czyli zawsze. Rozróżnia się jednak różne stopnie szkodliwych jej oddziaływań.


Wilgoć kapilarna


  W gruntach przepuszczalnych o niskim poziomie wód gruntowych mamy do czynienia tylko z wilgocią. Wilgoć ta jest kapilarnie podciągana ku górze tym chętniej, im bardziej zwarty jest grunt oraz im mniejsze jest jego uziarnienie. Zawartość wilgoci wokół budynku pod ziemią, jest prawie stała i niezależna od warunków atmosferycznych. Opady deszczu czy woda z topniejącego śniegu są szybko wchłaniane przez grunt i odpływają swobodnie z prędkością ok. 0,1 mm/s w głąb gruntu. W takich przypadkach stosunkowo łatwo jest uchronić się przed działaniem tej wody i wilgoci, a koszt i trudność wykonania zabezpieczeń - najmniejsze. 

Woda bez ciśnienia

 
W przypadku posadowienia budynku w gruncie nieprzepuszczalnym (gliny) lub trudno przepuszczalnym (gliny z przewarstwieniami), konieczny jest zwykle ciąg drenażowy wokół budynku. Praca takiego drenażu spowoduje, że w obszarze piwnic nie wystąpi zaleganie wód opadowych spływających do ziemi, bowiem prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany drenaż całość wód odprowadzi poza obręb posadowienia budynku. Ściany piwnic będą tylko czasowo stykać się z wodą - podczas opadów i bezpośrednio po nich. Koszt samej hydroizolacji należy do średnich, jednak konieczność wybudowania drenażu znacznie go podniesie. Na uwagę również zasługuje fakt, że zagrożeń wodą nie będzie dopóki drenaż będzie sprawnie pracować. Podczas niedrożności woda niestety, będzie napierać na dolne strefy ścian piwnicy a najsilniej na jej posadzkę oraz styk ściany z ławą. 

 Woda pod ciśnieniem czasowym


  W przypadku posadowienia budynku w gruncie gliniastym bez możliwości zastosowania instalacji drenażowej, wystąpi długotrwałe oddziaływanie wody na ściany i posadzkę w piwnicy. Wielkość nacisku tej wody będzie większa podczas silnych i długotrwałych opadów oraz wiosną, mniejsza zaś podczas suchego lata. Ten przypadek można stwierdzić już podczas wykopów pod piwnice, gdy na poziomie posadowienia występuje zwarta glina. Nie może osłabić czujności wrażenie suchości gruntu podczas prac - szczególnie, gdy trwać będzie upalne lato i zdążymy na sucho zasypać wykop. Projektant i wykonawca muszą zdawać sobie sprawę, że piwnice tego budynku będą zachowywać się jak ciało wstawione do wanny napełnionej wodą. Taki przypadek wymaga zastosowania najlepszych i specjalnych produktów do wykonania hydroizolacji. Wykonawca musi mieć świadomość, że najtrudniejszym etapem podczas budowy będą właśnie piwnice. Koszt hydroizolacji jest wyraźnie zauważalny.


Woda pod ciśnieniem stałym


 
 Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja przy wysokim poziomie wód gruntowych. Zwykle wokół wyższych ścian piwnic mamy do czynienia z wilgocią, ale w dolnych partiach oraz pod posadzką będzie występować stale woda. Woda ta przeć będzie pod ciśnieniem tym większym im wyższy jest jej poziom zalegania. Projektant musi przewidzieć specjalny sposób posadowienia budynku a wykonawca niezwykle starannie przeprowadzić prace hydroizolacyjne - szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany fundamentowe. Koszt takich izolacji jest wyraźnie wyższy niż w poprzednich przypadkach.   Poziom wód gruntowych można określić poprzez wiercenia geologiczne lub nawet przeprowadzając prosty wywiad wśród przyszłych sąsiadów. Inwestorzy kupując działkę, często kierują się niską ceną lub atrakcyjnym jej położeniem, zaniedbując sprawdzenie co kryje się pod ziemią. Skutkiem tego, spotyka się przerażonych inwestorów lub bezradnych wykonawców zmagających się z wodą podczas budowy. Jeśli inwestor liczy się z wyraźnym wzrostem kosztów budowy i trafi na specjalistę, problem będzie opanowany. Jeśli jednak szukać się będzie tylko tanich rozwiązań, skończy się wieloletnią walką z wilgocią i poważnymi wydatkami podczas eksploatacji obiektu.

  Poprawne wykonanie hydroizolacji oraz dobór do niej produktów zależą od stopnia zagrożenia piwnic wodą, tj. usytuowania podkładu posadzki względem ław fundamentowych, głębokości i sposobu posadowienia budynku oraz rodzaju materiałów tworzących ściany piwnic.
Popularne posty z tego bloga

Słomiana izolacja domu - wady zalety zastosowanie płyt ze słomy ekologiczne systemy dociepleniowe

Drenaż czyli odwodnienie naszego domu - kiedy jest wskazany i czy akurat w naszym przypadku

Jak skutecznie odizolować niepodpiwniczony dom od gruntu przed utratą ciepła ... najlepsze rozwiązanie !