Posty

Wyświetlam posty z etykietą błędy

Dysperbit + mazanie ścian i folia kubełkowa - czyli jak popsuć wszystko

Obraz
    Nie trudno przewidzieć jakie są SKUTKI takich praktyk izolacyjnych. Na ścianie jakaś tam czarna izolacja i na to folia kubełkowa .. to nie ma prawa działać a tym bardziej uszczelniać budynek. Jednak jak czytamy specyfikacje techniczne zgłaszanych do nas próśb o wycenę, 90% właśnie tak ma wyglądać wg inżynierów i specjalistów ds izolacji wodochronnych.     Nie wiemy gdzie tacy magicy pobierali nauki i gdzie zdobywali praktykę w hydroizolacjach budynków ale albo nie chodzili na wykłady albo za mało przywiązywali wagi do powagi późniejszych wykonywanych projektów domów i ich izolacji wodochronnych. Po pierwsze brak przygotowania podłoża pod izolację po drugie grubość izolacji ( izolacja czarno wzrokowa nie chroni budynku) do tego folia kubełkowa która odcisnęła piętno na ścianie powodując hydroizolację dziurawą jak sitko dosłownie !!! 

Hydroizolacje poziome posadzek, garaży i parkingów podziemnych - ważne aspekty projektowe i wykonawcze

Obraz
  Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, jest bezwzględne zapewnienie ciągłości wszystkich trzech składowych hydroizolacji w obszarze podziemnym, tj.: pionowej na powierzchni ścian fundamentowych od strony gruntu, poziomej pod ścianami fundamentowymi (na ławie lub płycie), poziomej pod najniższą posadzką.  Wymóg ten nie zależy od rodzaju budynku, jego przeznaczenia, ani rodzaju warunków gruntowo-wodnych otaczających budynek. Niestety, w Polsce od wielu już lat obserwuje się nieprzestrzeganie tej zasady. Winę za ten stan ponoszą w większości przypadków projektanci. Skutki błędów projektowych są zwielokrotniane przez złe wykonawstwo, bowiem tylko nieliczni znają i stosują na co dzień opisaną zasadę. Skutkiem tych zaniedbań są zawilgocenia na ścianach otaczających najniższą posadzkę lub na niej samej.   W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest posadowienie ścian budynków na ławach. Można wyróżnić trzy sposoby usytuowania posadzki względem ław.   Pierwszy polega na dopasowaniu