Posty

Wyświetlam posty z etykietą drenaż

Rozpoznanie przyczyn powstawania wilgoci w budynku i rozpoznanie „czułych miejsc” ma wpływ na trafny wybór rozwiązania izolacji przeciwwodnej

Obraz
   Najlepszym sposobem na uniknięcie wszelkich błędów budowlanych jest współpraca z najlepszym projektantem, wykonawcą oraz opieka podczas budowy przez najlepszego inspektora nadzoru. Czy wspomniani „najlepsi” mają monopol na uniknięcie błędów? Na pewno nie, ale przy ich współpracy prawdopodobieństwo błędów będzie najmniejsze. Niezależnie jednak od tego, inwestor również powinien wiedzieć „co nieco” choćby po to, aby wymagać rozwiązań najpewniejszych. Rozpoznanie przyczyn powstawania wilgoci w budynku i rozpoznanie „czułych miejsc” ma wpływ na trafny wybór rozwiązania izolacji przeciwwodnej - szczególnie piwnic. Otóż, wilgoć wokół piwnic i pod ich posadzką występuje w sposób ciągły i niezależny od ingerencji człowieka - czyli zawsze. Rozróżnia się jednak różne stopnie szkodliwych jej oddziaływań. Wilgoć kapilarna   W gruntach przepuszczalnych o niskim poziomie wód gruntowych mamy do czynienia tylko z wilgocią. Wilgoć ta jest kapilarnie podciągana ku g