Posty

Wyświetlam posty z etykietą parking podziemny

Hydroizolacje poziome posadzek, garaży i parkingów podziemnych - ważne aspekty projektowe i wykonawcze

Obraz
  Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, jest bezwzględne zapewnienie ciągłości wszystkich trzech składowych hydroizolacji w obszarze podziemnym, tj.: pionowej na powierzchni ścian fundamentowych od strony gruntu, poziomej pod ścianami fundamentowymi (na ławie lub płycie), poziomej pod najniższą posadzką.  Wymóg ten nie zależy od rodzaju budynku, jego przeznaczenia, ani rodzaju warunków gruntowo-wodnych otaczających budynek. Niestety, w Polsce od wielu już lat obserwuje się nieprzestrzeganie tej zasady. Winę za ten stan ponoszą w większości przypadków projektanci. Skutki błędów projektowych są zwielokrotniane przez złe wykonawstwo, bowiem tylko nieliczni znają i stosują na co dzień opisaną zasadę. Skutkiem tych zaniedbań są zawilgocenia na ścianach otaczających najniższą posadzkę lub na niej samej.   W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest posadowienie ścian budynków na ławach. Można wyróżnić trzy sposoby usytuowania posadzki względem ław.   Pierwszy polega na dopasowaniu