Posty

Hydroizolacje poziome posadzek, garaży i parkingów podziemnych - ważne aspekty projektowe i wykonawcze

Obraz
  Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, jest bezwzględne zapewnienie ciągłości wszystkich trzech składowych hydroizolacji w obszarze podziemnym, tj.: pionowej na powierzchni ścian fundamentowych od strony gruntu, poziomej pod ścianami fundamentowymi (na ławie lub płycie), poziomej pod najniższą posadzką.  Wymóg ten nie zależy od rodzaju budynku, jego przeznaczenia, ani rodzaju warunków gruntowo-wodnych otaczających budynek. Niestety, w Polsce od wielu już lat obserwuje się nieprzestrzeganie tej zasady. Winę za ten stan ponoszą w większości przypadków projektanci. Skutki błędów projektowych są zwielokrotniane przez złe wykonawstwo, bowiem tylko nieliczni znają i stosują na co dzień opisaną zasadę. Skutkiem tych zaniedbań są zawilgocenia na ścianach otaczających najniższą posadzkę lub na niej samej.   W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest posadowienie ścian budynków na ławach. Można wyróżnić trzy sposoby usytuowania posadzki względem ław.   Pierwszy polega na dopasowaniu

Renowacja i uszczelnienie starych ceglanych murów, piwnica po środku domu bez dostępu od strony zewnętrznej ..

Obraz
  Budynek z 30 tych ubiegłego wieku, stara niemiecka technika murowania ścian metodą wiązania śląskiego, trudne detale i wysoki stan wód gruntowych, wszystko na zaprawie gliniano-piaskowej. Stare ale stabilne, cegły w stanie nienaruszonym bez erozji chemicznej z licznymi kawernami i rakami oraz ubytkami, obrzutka cementowa pomalowana wapnem - cel i przeznaczenie piwnicy był dość niespotykany, miała i stanęła  w nim część urządzeń od elektronicznych w tym falowników i akumulatorów oraz wymienników systemu fotowoltaicznego. Tak więc wymagania były ogromne. W ilgotność  powietrza pomieszczenia ale również temperatura w pomieszczeniu była priorytetem. Prace trwały ponad miesiąc uwzględniając iż piwnica nie była większa niż 10m2, etap po etapie, krok po kroku i nic na wariackich papierach. Skoro 70 lat nic nie było robione w tym pomieszczeniu mogliśmy uznać iż prace wykonywane były stricte konserwatorskie przy użyciu specjalistycznych zapraw i uszczelnień, kompatybilnych z ówczesnymi materi

Drenaż czyli odwodnienie naszego domu - kiedy jest wskazany i czy akurat w naszym przypadku

Obraz
   Problem z wodą i wilgocią dotyczy nie tylko tych którzy zdecydowali się na piwnicę ale także tych inwestorów, którzy budują swój dom na płycie fundamentowej. Jak to jest z tymi drenami i kiedy są potrzebne. Otóż, z doświadczenia wiemy że doprowadzanie wody opadowej do strefy ław fundamentowych a wraz z nią różnego rodzaju chemii która spada razem z deszczem i spływa pod ławy, nie jest wskazane dla budynku, inaczej się sprawa ma gdy mamy wody gruntowe i czasowo potrafią się spiętrzyć co bywa rzadkością z uwagi na ogólną suszę hydrologiczną.   Łatwiej zapobiegać przedostawaniu się wody pod fundamenty niż ją stamtąd wydobywać i wypłukiwać grunt pod fundamentami. Jak więc nie doprowadzać to tego i nie ładować się w koszty odwodnień fundamentów, rur drenarskich, wykopów, studni chłonnych i systemów odpływowych. Stosując odprowadzenie wody liniowe, otokowe i powierzchowne. Kwaśne deszcze bo tylko takie padają, jeśli przedostaną się do gruntu do ław fundamentowych tuż przy ścianie oraz prz

Hydroizolacje reaktywne (FPMC) Dwukomponentowa, elastyczna, modyfikowana polimerem masa uszczelniająca- Dzięki reaktywnym hydroizolacjom ochrona przed wodą i wilgocią stała się szybsza, stabilniejsza i bardziej niezawodna

Obraz
Najważniejsze to że nie zawiera bitumów, zapewnia bardzo szybki proces schnięcia, jest odporna na działanie promieniowania UV, proces starzenia oraz mróz Ma bardzo dużą elastyczność, mostkuje rysy do 2 mm, konsystencja gotowego produktu umożliwia szpachlowanie, malowanie (np. ławkowcem) oraz nanoszenie metodą natryskową (pompa ślimakowa). Może być stosowana w obszarach kontaktu z wodami gruntowymi. Hydroizolacja reaktywna FPMC dla konstrukcji budowlanych zgodnie z DIN 18533, W1-E oraz W4-E, skutecznie i trwale uszczelnia powierzchnie poziome, pionowe i pochyłe (piwnica, płyta posadzkowa, fundamenty, balkony i tarasy).Przeznaczona do odnawiania starych uszczelnień budowli. Zakres stosowania przy uszczelnianiu wodoszczelnych elementów budowlanych, uszczelnienia do zbiorników na gnojówkę, gnojowicę i kiszonkę, a także jako izolacja przeciwwilgociowa cokołów przy występowaniu wody rozbryzgowej. Wykonując izolację budowli należy stosować się do wytycznych, zawartych w normie DIN 18135, jak